I hvilken grad kan robotikk og maskinlæring erstatte mennesker i arbeidslivet?

2020-10-28

Da robotikk først ble introdusert, ble det grunnleggende prinsippet om automatisering strengt etterfulgt av de som vurderte effektiviteten ved implementering av slik teknologi. Det de gjorde var å skille mellom hvilket arbeid som kan delegeres til maskinene og hvilket arbeid som bare kan utføres av mennesker. Dette har resultert i en situasjon hvor automatisert arbeid ble tildelt maskiner[1]  mens andre oppgaver forble utført av mennesker.

En av hovedårsakene til benyttelsen av robotikk var ønsket om å oppnå økt effektivitet og samtidig kutte kostnader. Men med enorme fremskritt innen programmering samt ytterligere teknologiske fremskritt innen ingeniørfag så ser nå ting annerledes ut. Maskiner har gradvis overtatt ikke-standardiserte oppgaver som tidligere var reservert for mennesker.

Er robotikk en trussel for manuelle arbeidere?

Siden starten av anvendelsen av innovative maskiner på arbeidsplassen har utføringen av enkle repetitive oppgaver blitt overlatt til maskiner. Imidlertid kan det danne seg angst sakte hos arbeiderne. Det er en rasjonell frykt for å bli erstattet på arbeidsplassen når disse robotene blir like gode som eller, enda verre, overgår hva mennesker kan gjøre.

Tanken om at kunstig intelligens en dag vil overta å utføre grunnleggende oppgaver, har vært en trussel for samfunnet en stund nå. Men om man går tilbake til da denne diskusjonen startet, avviste media og næringslivet frykten rundt denne problematikken. De sa at maskinene ikke kun ville ta bort jobber, men også skape like mange nye jobber.

Det er f.eks. visse oppgaver i kasinobransjen som bare kan utføres av mennesker. Ja, robotikk kan bidra til å lette prosessen og gjøre den mer strømlinjeformet. Stillingen må allikevel besittes av et menneske for å gjennomføres skikkelig.

Et godt eksempel på en slik jobb vil være en jobb innen kundeservice. Ofte når du spiller i et nettcasino, forventer du at kundeservicen skal være tilgjengelig 24/7. Videre vil du at de skal empatisere med deg og veilede deg gjennom alle spørsmål så detaljert som mulig, slik at du har får den beste løsningen på problemet ditt.

I et slikt scenario beholder mange ledende online kasinoer som Maria Bingo tilstedeværelsen av menneskelig kundesupport, og tror sterkt at mens robotikk kan bidra til å lette tjenesten så kan den aldri tilby den på en måte som mennesker kan.

Dermed er det trygt å si at maskinlæring og robotikk ikke helt kan erstatte virkelige arbeidere.

En studie utført i USA uttalte at en økning av robotarbeidere kan øke eller redusere lønnsnivået til mennesker. Men dette utfallet vil først og fremst avhenge av kostnaden av å produsere robotene.

Studiet tok for seg hvor mye utveksling av menneskelig arbeidskraft med roboter det skulle til før en betydelig negativ innvirkning på menneskelig lønn ville inntreffe. Data viste at den estimerte utvekslingsraten må være massiv for å redusere menneskelønnen.

Hvor mye kan robotikk gjøre på arbeidsplassen?

Svaret er ikke så mye, med mindre de er programmert og utformet til tilnærmet menneskelig perfeksjon. Selv om robotikk kan ta og behandle enorme mengder informasjon og produsere algoritmer, er det fortsatt en rolle for mennesker på arbeidsplassen. Datamaskiner som verktøy vil finne løsninger på problemer som er definert av mennesker.

Det er fremdeles områder der maskinlæring sliter og mennesker utmerker seg. Disse manglene ved robotikk kan bety at en stabil fremtid for menneskelige arbeidere er garantert. Dette skyldes at til tross for de utallige forsøkene på å gjøre robotikk veldig sofistikert, er virtuelle hjerner fremdeles naive og formålsløse.

I hovedsak vil de samme selskapene som investerer tungt i robotikk, fortsatt ha behov for å ansette mennesker for å betjene maskinene.. De finner ut at det er mange måter å kutte kostnader og øke effektiviteten på arbeidsplassen, og at den beste, mest logiske løsningen er å skape et arbeidsmiljø der mennesker og maskiner kan arbeide sammen.

Oppsummering

Robotikk og maskinlæring endrer fundamentalt menneskers rolle og forhold til arbeid. Men det er ikke nødvendigvis dårlig å investere i disse teknologiene, fordi målet er bare å forbedre total produktivitet. Sånn sett erstatter ikke robotikk mennesker, men gir dem tid til å fokusere på jobber som bare mennesker kan gjøre.